Tuesday, April 26, 2011

EL Practice Paper - Booklet B Results

Passing mark: 32.5
Class Average: 39.4
1
HENNY MAHERAH BTE HUZAINI 53

2
JONATHAN YEO EE CHERNG 53

3
GOH JIN KANG 52

4
DEVESH LOGENDRAN 51

5
TAN JIA LE IVAN 48.5

6
YONG KEAN SIN 48.5

7
MAISARAH BTE ABDUL LATIFF 47

8
MATTHIAS YEO EE LIANG 47

9
NG WEN QI 47

10
AHMAD TIRMIZI B SELAMAT 43.5

11
BHAIRAVI BUDDHAMURTHY 43

12
CHIA JAE SHIN 43

13
MARCUS CHAN KAI JET 43

14
KHOO XIN HUI 42.5

15
LEONA ANG YI XUAN 42.5

16
TING SHU RUI, JACQUES 42.5

17
PEH QIAN LING 41.5

18
CELINE PEH FANG JING 41

19
LER JUN KAI GREGORY 41

20
TNG JIA SHENG 40.5

21
LOH XIAO XI, ADA 39.5

22
TAN BING ROU, VALENCIA 39.5

23
HO SI EN 38.5

24
KOH NA ZHEN 38

25
LOON JIA WEI 38

26
BERWYN LOW ZONG XUN 36.5

27
SEE JIAN RONG BEN 36

28
TANG TE SONG, BRIAN 35.5

29
LOO JIA LIN 34.5

30
MARIANNE LEE YI LIN 34.5

31
RAINER ONG ZHEN WEI 34.5

32
LOI SHI MIN 33.5

33
TIA CAI LENG 33.5

34
KEANE TAN HONG JIE 32.5

35
NG ZI SHENG AUGUSTINE 31.5

36
RAFI AHAMED AYISHA FARHANA 31

37
KYAN TAN KHENG FONG 30.5

38
QUAH KIAN YANG 30.5

39
CHOW MING QUAN 30

40
CHAN JIA YUN 29

41
CHUA WEN XUAN 28.5

42
TAN JING SHEN 27.5

No comments:

Post a Comment