Friday, August 26, 2011

Prelim - CW, Compre OE and S&T

Continuous Writing (40)

Class Mean - 26.64
Class Highest - 34
Class Lowest - 14

1 RAINER ONG ZHEN WEI*
2 GOH JIN KANG
3 KHOO XIN HUI
4 JONATHAN YEO EE CHERNG
5 PEH QIAN LING
6 TAN JIA LE IVAN
7 AHMAD TIRMIZI B SELAMAT
8 DEVESH LOGENDRAN
9 MAISARAH BTE ABDUL LATIFF
10 MATTHIAS YEO EE LIANG
11 CHAN JIA YUN
12 MARCUS CHAN KAI JET
13 CHUA WEN XUAN
14 BHAIRAVI BUDDHAMURTHY
15 CHIA JAE SHIN
16 TAN JING SHEN
17 CHOW MING QUAN
18 HENNY MAHERAH BTE HUZAINI
19 YONG KEAN SIN
20 BERWYN LOW ZONG XUN
21 LEONA ANG YI XUAN
22 LOON JIA WEI
23 CELINE PEH FANG JING
24 KEANE TAN HONG JIE
25 NG ZI SHENG AUGUSTINE
26 QUAH KIAN YANG
27 RAFI AHAMED AYISHA FARHANA
28 TAN BING ROU, VALENCIA
29 SEE JIAN RONG BEN
30 TIA CAI LENG
31 TING SHU RUI, JACQUES
32 KOH NA ZHEN
33 NG WEN QI
34 KYAN TAN KHENG FONG
35 LOH XIAO XI, ADA
36 TANG TE SONG, BRIAN
37 LOI SHI MIN
38 LER JUN KAI GREGORY
39 MARIANNE LEE YI LIN
40 LOO JIA LIN
41 TNG JIA SHENG
42 HO SI EN

Compre OE (20)

Class Mean - 18
Class Highest - 10.9
Class Lowest - 7.5

1 GOH JIN KANG
2 KOH NA ZHEN
3 MATTHIAS YEO EE LIANG
4 TIA CAI LENG
5 LEONA ANG YI XUAN
6 JONATHAN YEO EE CHERNG
7 CHUA WEN XUAN
8 LOI SHI MIN
9 YONG KEAN SIN
10 CHOW MING QUAN
11 LER JUN KAI GREGORY
12 LOO JIA LIN
13 RAINER ONG ZHEN WEI
14 TAN BING ROU, VALENCIA
15 TAN JING SHEN
16 AHMAD TIRMIZI B SELAMAT
17 BERWYN LOW ZONG XUN
18 BHAIRAVI BUDDHAMURTHY
19 CELINE PEH FANG JING
20 KHOO XIN HUI
21 LOH XIAO XI, ADA
22 PEH QIAN LING
23 LOON JIA WEI
24 QUAH KIAN YANG
25 CHAN JIA YUN
26 HENNY MAHERAH BTE HUZAINI
27 TNG JIA SHENG
28 MARIANNE LEE YI LIN
29 NG ZI SHENG AUGUSTINE
30 CHIA JAE SHIN
31 DEVESH LOGENDRAN
32 TAN JIA LE IVAN
33 HO SI EN
34 KEANE TAN HONG JIE
35 MAISARAH BTE ABDUL LATIFF
36 NG WEN QI
37 KYAN TAN KHENG FONG
38 MARCUS CHAN KAI JET
39 SEE JIAN RONG BEN
40 TING SHU RUI, JACQUES
41 RAFI AHAMED AYISHA FARHANA
42 TANG TE SONG, BRIAN

S and T (10)

Class Mean - 5.2
Class Highest - 8
Class Lowest - 0

1 GOH JIN KANG
2 KOH NA ZHEN
3 MARCUS CHAN KAI JET
4 MARIANNE LEE YI LIN
5 MATTHIAS YEO EE LIANG
6 PEH QIAN LING
7 TAN BING ROU, VALENCIA
8 TAN JIA LE IVAN
9 TING SHU RUI, JACQUES
10 AHMAD TIRMIZI B SELAMAT
11 BERWYN LOW ZONG XUN
12 BHAIRAVI BUDDHAMURTHY
13 CELINE PEH FANG JING
14 CHOW MING QUAN
15 CHUA WEN XUAN
16 DEVESH LOGENDRAN
17 HO SI EN
18 JONATHAN YEO EE CHERNG
19 LER JUN KAI GREGORY
20 LOI SHI MIN
21 LOON JIA WEI
22 NG WEN QI
23 RAFI AHAMED AYISHA FARHANA
24 RAINER ONG ZHEN WEI
25 SEE JIAN RONG BEN
26 TIA CAI LENG
27 HENNY MAHERAH BTE HUZAINI
28 KEANE TAN HONG JIE
29 KHOO XIN HUI
30 LOO JIA LIN
31 MAISARAH BTE ABDUL LATIFF
32 QUAH KIAN YANG
33 YONG KEAN SIN
34 CHIA JAE SHIN
35 LEONA ANG YI XUAN
36 LOH XIAO XI, ADA
37 KYAN TAN KHENG FONG
38 TAN JING SHEN
39 TANG TE SONG, BRIAN
40 TNG JIA SHENG
41 NG ZI SHENG AUGUSTINE
42 CHAN JIA YUN

*Blue - scoring above class mean
No comments:

Post a Comment