Friday, August 26, 2011

Prelim - Math Results

Paper 1 (40)

Class Mean - 35.21
Class Highest - 40
Class Lowest - 27

1 CHIA JAE SHIN*
2 LOI SHI MIN
3 MATTHIAS YEO EE LIANG
4 SEE JIAN RONG BEN
5 KHOO XIN HUI
6 KOH NA ZHEN
7 LOO JIA LIN
8 LOON JIA WEI
9 NG WEN QI
10 TAN JING SHEN
11 TIA CAI LENG
12 TNG JIA SHENG
13 BERWYN LOW ZONG XUN
14 CHAN JIA YUN
15 JONATHAN YEO EE CHERNG
16 LER JUN KAI GREGORY
17 RAINER ONG ZHEN WEI
18 YONG KEAN SIN
19 CHUA WEN XUAN
20 KYAN TAN KHENG FONG
21 LOH XIAO XI, ADA
22 PEH QIAN LING
23 TAN BING ROU, VALENCIA
24 TAN JIA LE IVAN
25 MARCUS CHAN KAI JET
26 CELINE PEH FANG JING
27 TING SHU RUI, JACQUES
28 LEONA ANG YI XUAN
29 MARIANNE LEE YI LIN
30 RAFI AHAMED AYISHA FARHANA
31 BHAIRAVI BUDDHAMURTHY
32 QUAH KIAN YANG
33 TANG TE SONG, BRIAN
34 KEANE TAN HONG JIE
35 HO SI EN
36 DEVESH LOGENDRAN
37 CHOW MING QUAN
38 MAISARAH BTE ABDUL LATIFF
39 HENNY MAHERAH BTE HUZAINI
40 AHMAD TIRMIZI B SELAMAT
41 GOH JIN KANG
42 NG ZI SHENG AUGUSTINE

Paper 2 (60)

Class Mean - 36.07
Class Highest - 55
Class Lowest - 13

1 KHOO XIN HUI
2 JONATHAN YEO EE CHERNG
3 SEE JIAN RONG BEN
4 KOH NA ZHEN
5 LOO JIA LIN
6 TIA CAI LENG
7 CHIA JAE SHIN
8 LOI SHI MIN
9 TAN JIA LE IVAN
10 YONG KEAN SIN
11 MATTHIAS YEO EE LIANG
12 NG ZI SHENG AUGUSTINE
13 TAN JING SHEN
14 TING SHU RUI, JACQUES
15 LOH XIAO XI, ADA
16 MAISARAH BTE ABDUL LATIFF
17 CHOW MING QUAN
18 RAFI AHAMED AYISHA FARHANA
19 KYAN TAN KHENG FONG
20 PEH QIAN LING
21 BHAIRAVI BUDDHAMURTHY
22 DEVESH LOGENDRAN
23 TNG JIA SHENG
24 LEONA ANG YI XUAN
25 LER JUN KAI GREGORY
26 CELINE PEH FANG JING
27 GOH JIN KANG
28 QUAH KIAN YANG
29 LOON JIA WEI
30 MARIANNE LEE YI LIN
31 NG WEN QI
32 HENNY MAHERAH BTE HUZAINI
33 KEANE TAN HONG JIE
34 TANG TE SONG, BRIAN
35 MARCUS CHAN KAI JET
36 RAINER ONG ZHEN WEI
37 BERWYN LOW ZONG XUN
38 AHMAD TIRMIZI B SELAMAT
39 CHAN JIA YUN
40 CHUA WEN XUAN
41 HO SI EN
42 TAN BING ROU, VALENCIA

Overall (100)

Class Mean - 71.29
Class Highest - 93
Class Lowest - 49

1 KHOO XIN HUI
2 SEE JIAN RONG BEN
3 JONATHAN YEO EE CHERNG
4 KOH NA ZHEN
5 LOO JIA LIN
6 CHIA JAE SHIN
7 LOI SHI MIN
8 TIA CAI LENG
9 MATTHIAS YEO EE LIANG
10 TAN JIA LE IVAN
11 YONG KEAN SIN
12 TAN JING SHEN
13 TING SHU RUI, JACQUES
14 LOH XIAO XI, ADA
15 TNG JIA SHENG
16 KYAN TAN KHENG FONG
17 PEH QIAN LING
18 LER JUN KAI GREGORY
19 RAFI AHAMED AYISHA FARHANA
20 LOON JIA WEI
21 NG ZI SHENG AUGUSTINE
22 NG WEN QI
23 CELINE PEH FANG JING
24 MAISARAH BTE ABDUL LATIFF
25 BHAIRAVI BUDDHAMURTHY
26 LEONA ANG YI XUAN
27 CHOW MING QUAN
28 DEVESH LOGENDRAN
29 QUAH KIAN YANG
30 MARIANNE LEE YI LIN
31 RAINER ONG ZHEN WEI
32 BERWYN LOW ZONG XUN
33 MARCUS CHAN KAI JET
34 TANG TE SONG, BRIAN
35 KEANE TAN HONG JIE
36 CHAN JIA YUN
37 CHUA WEN XUAN
38 GOH JIN KANG
39 HENNY MAHERAH BTE HUZAINI
40 HO SI EN
41 AHMAD TIRMIZI B SELAMAT
42 TAN BING ROU, VALENCIA

*Blue - scoring above mean score

No comments:

Post a Comment